Author Archive

Yhteistyön media opetuksessa

February 10, 2008

Sosiaalinen media/yhteistyön media leviää opettajien keskuudessa. Anne Rongas on erityisen aktiivinen alan kehittäjä:
http://sosiaalinen.wikispaces.com/
http://kohtigradua.pbwiki.com/

Advertisements

Digital Media and Learning

December 31, 2007

The MacArthur Foundation’s initiative on Digital Media and Learning has just
announced the publication of six new books by MIT Press:

Civic Life Online: How Digital Media Can Engage Youth (editor, Lance Bennett)
Digital Media, Youth and Credibility (editors, Miriam Metzger and Andrew
Flanigin)
Digital Youth, Innovation and the Unexpected (editor, Tara McPherson)
The Ecology of Games: Connecting Youth, Games and Learning (editor, Katie Salen)
Learning, Race and Ethnicity: Youth and Digital Media (editor, Anna Everett)
Youth, Identity and Digital Media (editor, David Buckingham)

The volumes can be viewed and downloaded free from the MIT Press site at:
http://mitpress.mit.edu/dml

The Foundation is also supporting a major new journal in the field, the
International Journal of Learning and Media, to begin publication by MIT
Press in early 2009. The journal is edited by David Buckingham, Katie Salen
and Tara McPherson. Details can be accessed via the MIT address above, or
direct from:

http://mitpress.mit.edu/catalog/browse/browse.asp?btype=6&serid=170&xid=13&xcid=10310

Details of the wider MacArthur initiative, including a range of new funded
research projects are at

http://digitallearning.macfound.org/site/c.enJLKQNlFiG/b.2029199/k.BFC9/Home.htm

Yhteistyön media

December 8, 2007

Matskua yhteistyön mediasta: https://www.eu.socialtext.net/medialiteracy/index.cgi?

Tutkimusta

October 7, 2007

Uutta tutkimustietoa lasten mediasuhteesta symbolisen vuorovaikutuksen kannalta. Raisa Koivusalo-Kuusivaaran väitöskirja tästä.

Ryhmät

September 26, 2007

Ryhmien kokoonpanot: http://digiluku.wikispaces.com/

Muokatkaa tarpeen mukaan & ajan mittaan!

2007 kurssin aikataulu

September 26, 2007

26.9. Paikalla Leena, Juha & Tere. Leena puhuu uusista lukutaidoista ja luo teoreettista viitekehystä asialle.
– ryhmäjako kannattaa varmaan kanssa tehdä heti kärkeen, kun on näin iso ryhmäkin (myös wikiin)
– yksi ryhmä päivittämään tätä http://digiluku.blogspot.com/ blogia
– seminaariin ilmoittautuminen

3.10. Paikalla Repa ja Juha. Repan aiheena medialukutaidon eri teoriaperinteet ja Colinin ja Michelen kuvio uusista ja vanhoista lukutaidoista? Yhteistoiminnallinen lukutaito (artikkelin mukaan)?, Juha jatkaa putoamalla digikuiluun ja tähyämällä sieltä sos mediaa

10.10. Paikalla Reijo ja Tere. “Wikiworld ja sosiaalinen media”.
– esimerkkien läpikäynti (podcast, blog, wiki, …)
– wikiworld ja pol eco

15.10. Seminaari: “Hei me blogataan!”

17.10. Paikalla Repa ja Tere. Michele Knobel & Colin Lankshear. Omat lukutaitomme ja käytäntömme” / “Our Own Personal Literacies and Digital Practices”.

21.11. Loppusem I
28.11. Loppusem II

Ryhmätöissä vastataan esim. seuraaviin kysymyksiin:
Mitä tämä on? Mikä tämä on? Mitä sillä voi tehdä?
Mitä sillä voisi tehdä?

Kurssin suorittaminen:

1. Luennot/keskustelut & ryhmätyö TAI opintopiiri TAI kirjatentti

2. Ryhmät valitsevat jonku yhteistyömedian (blogi, wiki, facebook…)

3. Kurssille osallistumiseen kuuluu osallistuminen Hei me blogataan -seminaariin 15.10.. Ilmoittautumiset: ilmoittautuminen@mediakasvatus.fi

4. Voisi kysyä löytyykö lisää halukkaita lukupiirityöskentelyyn. Rezalle on ilmoittautunut pari ryhmää, mutta salissa saattaa olla joitakin, jotka etsivät tovereita. rezalta saa kirjalistaa ja ohjeita s-postitse kun ryhmä (väh. 3 henkeä) on kasassa.

5. Muutoin kurssin suorittamisvaihtoehdot: luento ja luentotentti + ryhmätyö, luku/opintopiiri

6. Tentitään oman oppiaineen mukaan omalle laitokselle yleisinä tenttipäivinä.

Kurssikirja uusista lukutaidoista netissä

July 29, 2007

Hauskaa: Michelle Knobel ja Colin Lankshear ovat laittaneet toimittamansa kirjan A New Literacies Sampler tuoreeltaan nettiin. Voinemme käyttää sitä kurssikirjallisuutena syksyn kurssilla ja tutustua muutenkin, sillä pariskuntahan tulee Tampereelle 15.10.2007 Hei, me blogataan -seminaarin vieraiksi.

Open access

July 29, 2007

Vancouverissa pidetyn Open access konferenssin materiaalia, blogi ja esityksiä löytyy täältä http://pkp.sfu.ca/ocs/pkp2007/index.php/pkp/1/index

Peleistä ja oppimisesta

July 14, 2007

New Literacy Studies tutkimuksen ja teorian kehittäjiin kuuluva James Paul Gee on pelitutkijoiden keskuudessa tullut tunnetuksi pelien ja oppimisen yhteyksien tutkimuksesta. Muutama hänen tutkimusryhmänsä raportti löytyy University of Wisconsin-Madisonin sivuilta Working Papers-sarjasta. Tässä Video Games and the Future of Learning ja Before Every Child Is Left Behind: How Epistemic Games Can Solve the Coming Crisis in Education.

Andrew Feenberg ja radikaali demokratia

October 21, 2006

Herra Feenberg on yksi (informaatio)teknologiasta käytävän teoreettis-filosofisen keskustelun kiinnostavimpia nykynimiä. Hänen tärkein teoksensa on Questioning Technology (1999), joka on herättänyt ansaittua kiinnostusta alan tutkijoiden piirissä. Tässä kirjassa Feenberg vastakohtaistaa ‘marcuselaisen’ optimistisen ja ‘heidegerilaisen’ pessimistisen teknologia-asenteen ja päätyy kehittelemään teknologian syväksi demokratisoinniksi kutsumaansa lähestymistapaa. Siinä lukuisat teknologian ruohonjuuritason käyttäjät liittyisivät yhteen luoden “vastahegemonisia” teknologisia käytäntöjä, joista hiljalleen muodostuisi uutta oikeudenmukaisuutta, uutta demokratiaa. Eikö Feenbergin ajatus ole linjassa sosiaaliseen mediaan liitetyn yhteistoiminnallisuuden kanssa? Tästä olisi hauska kuulla lisää. Miksemme siis yritä tuoda Andrewta esimerkiksi ITK’07 -konferenssin kriittisen informaationteknologian sessioon, miksei myös koko konfan pääpuhujaksi? Ai niin, hänen nettisivuiltaan löytyy lisäinfoa.