Ryhmätehtävät

October 5, 2006

Torstaina 5.10. sovimme ryhmätöistä seuraavaa:

– Torstaina 12.10. ryhmät esittelevät jonkin kiinnostavan blogi-, podcast- tai wiki-sovelluksen joko sisällölliseltä tai teknisen toteutuksen kannalta, tai sovelluksen molemmat puolet esitellen.
Lisäys: sali Pinnin B4117 klo 12 alkaen

– Ryhmien lopputyöt ovat esillä marraskuun 30. ja joulukuun 7. päivä. Tuolloin ryhmät esittelevät varsinaisen ryhmätyönsä tuloksen, joka on joko yksityiskohtainen suunnitelma jostain em. sosiaalisen median sovelluksesta tai jo toteutettu tai alkamassa oleva toteutus.

Muistakaa myös mahdollisuus kuulla filosofi Juha Varton luento aiheesta Post-sivistyksellisiä kouristuksia torstaina 12.10.2006 18: 00 – 20:00 Pinni A:n Paavo Koli -salissa.

One Response to “Ryhmätehtävät”

  1. Tere Says:

    Juha Varton luennon pohjaksi vois silmäillä vaikka Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston Synnyt-verkkolehteä. http://arted.uiah.fi/synnyt/Varto on siinä julkaisuut esimerkiksi kirjoituksen “Valta ja alistamisen välineet”, jossa on puhe kuvasta, elokuvasta ja muusta visuaalisesta, ja sen vallasta.http://arted.uiah.fi/synnyt/pdf/varto02.pdf


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: